Compliance

Klöckner en haar dochterondernemingen hechten veel waarde aan juiste zakelijke omgangsvormen. Zij zijn verwoord in de 'Gedragscode'.

Klik hier voor meer informatie over compliance binnen ODS.

Achterin treft u de namen van het Compliance bureau van Klöckner. Voor vragen aan Nederlandstalige Compliance-medewerkers van ODS B.V. kunt u terecht bij: Martin van de Pavert (003120-5804370).